Nzoz Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży w Łomży

Al. Legionów 91/7
18-400 Łomża

umów się na wizytę
86 216 56 53

EEG BIOFEEDBACK:

EEG-biofeedback opiera się na założeniu, że możemy świadomie wpływać na stan swojego ciała. Pacjent podczas treningów otrzymuje sygnały zwrotne dotyczące zmian stanu fizjologicznego swego organizmu. Dzięki temu uczy się świadomie kontrolować funkcje, które zazwyczaj pozostają poza świadomą kontrolą, tj. przepływ fal mózgowych, napięcie mięśni. Informacje zwrotne są przekazywane w formie wizualnej lub akustycznej. Jest to metoda zupełnie bezpieczna, nieposiadająca skutków ubocznych.

Trening polega na pogłębianiu koncentracji w zakresie kontroli wybranych funkcji organizmu. Sygnały zwrotne przekazywane są poprzez komputer sprzężony z czytnikiem fal EEG w formie gry, animacji czy filmu, którymi pacjent steruje poprzez koncentrowanie się na wybranej aktywności organizmu.


EEG-biofeedback ma zastosowanie w terapii dzieci z:

METODA WARNKEGO:

Jak wynika z najnowszych badań, blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem. Coraz częściej problemy szkolne związane są z deficytem w zakresie percepcji oraz czynności ruchowych. Dzieci objęte ryzykiem występowania takich deficytów są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z jakich głosek i liter powinno się ono składać. Wiele czyta za pomocą innych strategii, np. próbują czytać słowa całościowo po konturze bez rozpoznawania ich struktury. Czytając w ten sposób dziecko nie uczy się czytać metodą analityczno-syntetyczną, nie odczytuje więc każdej kolejnej napisanej litery. Nie tworzy zatem wewnętrznych obrazów słów.

Badania nad dysleksją i związanymi z nią deficytami funkcji poznawczych zaowocowały „krokiem milowym” w kierunku właściwej diagnozy, a co za tym idzie również skutecznej terapii, w której konieczne jest oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne. Jednym z ekspertów zajmujących się tym obszarem był Fred Warnke, który opracował metodę rozpoznawania i treningu tych deficytów. Udowodnił on, że jedną z najważniejszych przyczyn trudności w rozwoju mowy oraz trudności w nauce czytania i pisania, są zaburzenia przetwarzania słuchowego. Uważał również, że umiejętności te można rozwijać stosując odpowiedni trening.

Metoda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia oraz dla osób dorosłych.

Metoda Warnkego skierowana jest do:

Aparatura do metody Warnkego pozwala na pracę z osobami, które zaopatrzone są w aparaty słuchowe. Metoda Warnkego składa się z dwóch integralnie ze sobą powiązanych procesów: diagnozy oraz terapii.

METODA REHACOM:

Terapeutycznym celem metody RehaCom jest poprawa sprawności przy wszystkich rodzajach zaburzeń funkcji poznawczych mózgu (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa).

Treningi metodą RehaCom są wskazane dla dzieci i dorosłych, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych spowodowanych ogniskowym lub uogólnionym uszkodzeniem mózgu:

Polecany dla dzieci z ADD, ADHD i trudnościami szkolnymi.

Pacjent trenuje za pomocą specjalnego panelu, który umożliwia również rehabilitację osób z problemami w zakresie koordynacji ruchowej. Metoda RehaCom zawiera zestaw przyjaznych treningów reedukacyjnych opracowanych na podstawie badań neuropsychologów z Wiednia.

Zalety metody RehaCom:© 2018 Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży w Łomży | Polityka prywatności i Cookies